Aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is energie die gewonnen wordt uit de aarde. In het menselijk tijdsbesef is de warmte in de aarde een onuitputtelijke energiebron. In de binnenkern van de aarde (op 12.756 km diepte) bedraagt de temperatuur ca. 4500 C - 6500 C. De aardkorst is gemiddeld 30 km dik. De buitenste 6 km van de aardkorst bevat thermische energie die overeenkomt met 50.000 keer de energie van alle olie- en gas- voorraden in de wereld.

Aardwarmte is een bron van duurzame energie. Tevens is het zeer schone energie omdat het gebruik ervan geen luchtvervuiling tot gevolg heeft (geen CO2 uitstoot), geen broeikasgassen.

In Nederland is de aardwarmtewinning in opkomst. Door de steeds toenemende gasprijzen, de strengere milieu-eisen en voorschriften van de overheid, worden alternatieve energiebronnen steeds populairder. Aardwarmte-winning heeft volgens TNO in Nederland een bijzonder groot potentieel omdat er een enorm groot geothermisch vermogen aanwezig is in onze bodem. Water is een heel goede warmtedrager en je kunt stellen dat Nederland bij uitstek geschikt is voor aardwarmte.

De aardwarmte die gebruikt wordt voor het door ons te leveren verwarmingssysteem wordt gewonnen op een diepte varierend van 20 tot 50 meter in de aardkorst. Deze winning vindt plaats door middel van een bronboring. Op deze dieptes bedraagt de temperatuur in de aarde ca. 10 C. Deze temperatuur is uitstekend te gebruiken als warmteleverancier voor de warmtepomp.

!