Waarom aardwarmte ?

Waarom aardwarmte?

Beschikbaarheid van aardgas en energie vinden we vanzelfsprekend. Maar we staan er meestal niet bij stil dat de omzetting van aardgas in warmte gepaard gaat met blijvende schade aan ons leefmilieu.

Afgezien van de pompenergie verbruikt een warmtepomp installatie geen energie.
De gewonnen aardwarmte kan ingezet worden voor verwarmingsdoeleinden en vervangt dus nagenoeg volledig de inzet van fossiele brandstoffen.
Aardwarmte wordt als een duurzame energie bron gezien, want de voorraad is onuitputtelijk. Om gebruik te kunnen maken van deze aardwarmte moet er een watervoerende laag zijn.
In Nederland is deze watervoerende laag bijna overal aanwezig. De gemiddelde temperatuur van deze watervoerende laag is tot ca 70mtr ongeveer 10° tot 12° graden.

Met aardwarmte kan bij een huishouden ongeveer 30 tot 50% bespaard worden op het primaire energiegebruik voor verwarming. Het aardgasgebruik voor verwarming kan tot 0 worden teruggedrongen. Hier tegenover staat een iets hoger elektriciteitsgebruik voor de aandrijving van de warmtepomp.

 Terug